Aloe Vera
individuální péče

 

Úvodní strana  |   Rostlina  |  Účinky  |  Produkty   |   Poradenství a prodej  |   Kontakt

 

Odborný poradenský servis
je součástí procesu distribuce výrobků z Aloe Vera do Vaší domácnosti. Jsou v něm shrnuta získaná doporučení a mnohaleté zkušenosti s používáním výrobků pro zdravý životní styl a pro prevenci proti nemocem. Naše výrobky jsou určeny zeména zdravým lidem jako prevence a zároveň pomoc při řešení drobných zdravotních potíží, které ještě nejsou důvodem k léčbě. Pro nemocné se doporučují výrobky z Aloe Vera jako doplňková léčba ke zlepšení účinnosti podávaných léků, anebo snížení nežádoucích vedlejších účinků některých léků. V žádném případě však nemohou nahradit léky v případě léčby závažných onemocnění. Mohou však pomoci potřebné dávky některých léků postupně snižovat, vždy však za podmínky konzultací a kontrolních vyšetření ošetřujícím lékařem. Naše odborné poradenství se opírá o dlouholeté zkušenosti laiků i lékařů z různých oborů. Především je však určeno těm, kteří pochopili, že je nutné začít včas. Ve smyslu staré moudrosti, která říká, že je špatné "začít kopat studnu, až když je žízeň".
Prodej jednotlivých produktů Aloe Vera je realizován pouze sítí našich obchodních poradců.
Svého odborného poradce dodavatele můžete kontaktovat na telefonní lince 724 208 097.
Uvedete-li v rubrice Kontakt svůj zájem, ozveme se Vám co nejdříve. Naše služba poskytuje individuální poradenství s patřičnou zárukou diskrétnosti.

 
Péče o zdraví zvířat  |